Biedrība “KUKUŽI”

Valdes priekšsēdētājs: Oskars Orlovs
E-pasts:kukuzibiedriba@gmail.com, tālr.29324202
Adrese: Birztalas 16, Dricāni, Rēzeknes nov., LV-4615

KUKUŽI Izglītojošu un kultūras pasākumu organizēšana, saturiska brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvāšana jauniešiem, latgaliešu valodas un kultūras popularizēšana, izglītojošu un informatīvu materiālu izdošana, sadarbība ar vietējām un ārvalstu jauniešu organizācijām, kā arī jauniešu brīvprātīgā darba iespēju veicināšana.

Projektu pieredze:

2021. g. Jauniešu iniciatīvas projekts “JĀdarām”, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes finansējums

2019. g. “Dūmoj ar komatim!” latgaliešu literatūras un valodas popularizēšanas akcija