Latgaliešu kultūras biedrība / Latgalīšu kulturys bīdreiba

Biedrības vadītāja: Ilga Šuplinska
Kontakti: ilga.suplinska@gmail.com
Biedrības birojs: Atbrīvošanas aleja 115, 207. kab., Rēzekne LV-4601 Latvija
Biedrības juridiskā adrese: Atmodas 14–23, Rēzekne, LV-4604
Mājaslapa: www.latgolyskongress.lv; https://www.facebook.com/LatgaliesuKult; https://www.youtube.com/@LatgolysKongress

Latgaliešu kultūras biedrība (turpmāk – LKB, kopš 1989. g., sākotnēji kā Rēzeknes Latgaliešu biedrība, reģistrēta 24.09.1993) darbības mērķis – sekmēt latgaliešu kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju apzināšanu, saglabāšanu un attīstību – ir ļāvis piedalīties un iniciēt daudzus Latgales kultūrizglītībai, identitātes un tradīciju saglabāšanai svarīgus lēmumus.

Darbības sākuma posmā tā bija Latgales vēstures apzināšana, ceļot pieminekļus izcilo Latgales darbinieku viņu dzīves un atdusas vietās (piem., N. Rancānam, F. Trasunam, F. Kempam u.c.).

LKB, organizējot pasaules latgaliešu saietus, darbojas vairākos virzienos:

  1. attīstīta latgaliešu kultūru, grāmatu izdošanu, t.sk. sadarbībā ar ārzemju izdevniecībām, (piem., 2015. g. LKB biedres (I.Šuplinska, E. Muizniece, S. Ūdre) sagatavoja L. Kerola grāmatas tulkojumu “Alise – Breinumu zemē”, 2017. g. ar LKB atbalstu tika izdots M. Latkovskas K. Skalbes pasakas pārlikums “Kačeiša patmalis”, A. de Sent-Ekzeperī grāmata “Mozais priņcs”),
  2. uztur literārus un zinātniskus sakarus ar latgaliešiem diasporā un Latvijā, kas ļāvis izstrādāt datos balstītus priekšlikumus Latgales kongresu rezolūcijām,
  3. aizstāv kopienas (latgaliešu valodas, vēsturiskās teritorijas, sabiedriskā medija, Latgales programmas, identitātes u.c.) intereses, sarakstoties un paužot savu attieksmi ar atbildīgajām ministrijām, valdību, sniedzot priekšlikumus vairāku likumu izstrādei, t.sk. “Latviešu vēsturisko zemju likumam” (2021),
  4. iedibinot tradīcijas, kas ir saistītas ar novadmācības ieviešanu, pusaudžu un jauniešu nometņu rīkošanu un skolotāja profesijas prestiža celšanu, t.sk., Nikodema Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona skolotājiem.