Biedrība “Sidrabrasa”

Kontakti: Rita Tērauda, rita.terauda@inbox.lv

Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedriba” Sidrabrasa” dibināta 2001. gadā ar mērķi celt cilvēku pašapziņu, motevēt cilvēkus apzināties savu vērtību, iesaistīties dažādos sabiedrības attīstības procesos.

Ceļā uz šo mērķi esam piedalījušies dažādos projektu konkursos gan paši, gan iesaistoties Latvijas Lauku sieviešu apvienības izstrādātajos projektos, kuras biedri esam.

Biedrība ir atbalstījusi LLSA projektu “Lauku iedzīvotāju – mājamatnieku apmacības un komercdarbības veicināšana”. Veiksmīgi realizēti vairaki ELFLA projekti” Sociālo pakalpojumu punkta izveide”,” Jauniesu centra izveide”, projekti realizēti Kaunatas pagastā, 2013. gadā atjaunots Kaunatas baznīcas žogs projekta” Lai top skaista sēta” ietvaros.Katru gadu tiek veicināta mājamatnieku piedalīšanās komercizstadē Ķipsalā, Rāmavā, Brīvdabas muzejā, ka arī novadu gadatirgos, izstādēs.. 2015. gada rudenī biedrībai Latvijas lauku sieviešu apvienība uzticēja organizēt un vadīt Baltijas valstu lauku sieviešu konferenci, kurā kopskaitā piedalījās 120 sievietes.

Ik gadu pavasarī biedrība Rezeknes novada telpās organizējam Mates dienai veltītu pasākumu, uz kuru tiek aicinatās aktīvās mamiņas no novada pagastiem.

Kopš 2014. gada ik vasaru rīkojam Vasaras nometnes, kurās piedalās sievietes no Rēzeknes un Viļānu novadiem.

2017. gadā tika īstenots projekts” Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas”, kura ietvaros notika 5 seminārnodarbības, piedalījās 40 sievietes. Seminārnodarbībās apguvām dažādas prasmes: pērļošanā, filcēšanā, apguvām šķīstošā fizelīna vai tīmekļa tehniku, veidojot sedziņas. Projekta noslēgumā notika radošo darbnīcu darbu izstāde novada telpās. Un pirms Ziemassvētkiem projekta laikā tapušos darbus, saldumus nogādājām Maltas aprūpes namā. Un šo tradīciju, apciemot kādu no novada sociālajiem aprūpes namiem pirms Ziemassvētkiem, turpinām. Tiek gatavotas dāvaniņas, šogad tās būs mazas glezniņas, kuras pašas gleznojam, tiek sarūpēti saldumi, ceptas piparkūkas.