Biedrība “Teātris azotē”

Facebook: https://www.facebook.com/TeatrisAzote/
Adrese: Ludzas nov., Ludza, Stacijas iela 62, LV-5701
Vadītāja: Marikas Čerņavskas

Biedrība “Teātris azotē” darbības mērķi: pētīt, attīstīt un popularizēt daudzveidīgas vizuālā teātra formas; popularizēt audzinošās drāmas metodes; veicināt dažādu paaudžu interesentu radošā potenciāla attīstību un daudzveidīgu skatuves mākslas iemaņu apguvi; būt par dialogam atvērtas, radošas, iekļaujošas vides piemēru, kurā sastopas un sadarbojas cilvēki ar dažādiem talantiem, pieredzi un vajadzībām.

Projekta pieredze:

2021. g. Projektu pieredze: projekts “Pasākumi bērniem un vecākiem ģimenisko vērtību stiprināšanai Ludzas novadā”. Projekts īstenots sadarbībā ar Ludzas novada Bērnu un jauniešu centru un biedrību “Ludzas jauniešu klubs “Lietussargs”. 

2021. g. Projekts: “Pasākumi bērniem un vecākiem ģimenisko vērtību stiprināšanai Ludzas novadā”(2021.LV/ĢDP/100 ), SIF programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkurss nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”